วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สอบถามการใช้งาน Blogger

อาจารย์นิเทศและนักศึกษาสามารถสอบถาม วิธีการใช้งาน Blogger ได้ที่นี้เลยครับ
หรือสามารถศึกษา คู่มือ Blogger ได้ด้วยตนเองก็ได้เช่นกันครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น